نمایش 1–8 از 24 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

Intel Xeon-Gold 6230 (2.1GHz 20-core 125W)

450,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 20cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :27.5MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Gold 6226R (2.9GHz 16-core 150W)

 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری :2.90 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :22MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Gold 6226 (2.7GHz 12-core 125W)

 • تعداد هسته : 12cores
 • فرکانس کاری :2.70 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :19.25MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Gold 6222V (1.8GHz 20-core 115W)

 • تعداد هسته : 20cores
 • فرکانس کاری :1.80 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :20MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Gold 6212U (2.4GHz 24-core 165W)

 • تعداد هسته : 24cores
 • فرکانس کاری :2.40 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :35.75MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Gold 6210U (2.5GHz 20-core 150W)

 • تعداد هسته : 20cores
 • فرکانس کاری :2.50 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :27.5MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Gold 6209U (2.1GHz 20-core 125W)

 • تعداد هسته : 20cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :27.5MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Gold 6208U (2.9GHz 16-core 150W)

 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری :2.90 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :22MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6