نمایش 1–8 از 20 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

Intel Xeon-Platinum 8153 (2.0GHz 16-core 125W)

 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری :2.00 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :22MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Platinum 8158 (3.0GHz 12-core 150W)

 • تعداد هسته : 12cores
 • فرکانس کاری :.00 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :24.75MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Platinum 8160 (2.1GHz 24-core 150W)

800,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 24cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :33MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Platinum 8164 (2.0GHz 26-core 145W)

 • تعداد هسته : 26cores
 • فرکانس کاری :2.00 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :35.75MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Platinum 8165 (2.3GHz 24-core 205W)

 • تعداد هسته : 24cores
 • فرکانس کاری :2.30 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :33MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Platinum 8168 (2.7GHz 24-core 205W)

 • تعداد هسته : 24cores
 • فرکانس کاری :2.70 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :33MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Platinum 8170 (2.1GHz 26-core 165W)

 • تعداد هسته : 26cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :35.75MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Platinum 8176 (2.1GHz 28-core 165W)

 • تعداد هسته : 28cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :38.50MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6