نمایش دادن همه 23 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2933 Registered Smart Memory Kit P00922-B21

 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-3200 Registered Smart Memory Kit P07640-B21

 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری :  یک (Singel Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 3200

HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 Registered Smart P19045-B21

 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 Registered Smart Memory Kit P07650-B21

 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 3200

HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 Load Reduced Smart P19044-B21

 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری : ]چهار  (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 Load Reduced P11040-B21

 • ظرفیت مموری : 128GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-3200 Load Reduced Smart Memory Kit P07652-b21

 • ظرفیت مموری : 12GB
 • تعداد رنک مموری : چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 3200

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-3200 Registered Smart Memory Kit P07638-B21

 • ظرفیت مموری : 8GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Singel Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 3200

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 Registered Memory Kit 805347-B21

 • ظرفیت مموری : 8GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Singel Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2400

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 Registered Memory Kit 805349-B21

 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Singel Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2400

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2933 Registered Smart P19040-B21

 • ظرفیت مموری : 8GB
 • تعداد رنک مموری : یک (Singel Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 Registered Smart Memory Kit 835955-B21

 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2666

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2933 Registered Smart Memory Kit P00922-B21

 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 Registered Smart Memory Kit 815098-B21

 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : یک (Singel Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2666

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 Registered Smart Memory Kit 838081-B21

 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : یک (Singel Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2666

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 Registered Smart Memory Kit P00920-B21

 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری :  یک (Singel Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 Registered Memory Kit 805351-B21

 • ظرفیت مموری : 32GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2400

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 Registered Memory Kit P05590-B21

 • ظرفیت مموری : 32GB
 • تعداد رنک مموری :  یک( Singel Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2666

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 Registered Smart Memory Kit 838083-B21

 • ظرفیت مموری : 32GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری :2666

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 Registered Smart P19043-B21

 • ظرفیت مموری : 32GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

HPE 32GB (1x32GB) Single Rank x4 DDR4-3200 Registered Memory Kit P38454-B21

 • ظرفیت مموری : 32GB
 • تعداد رنک مموری : یک (singel Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 3200

HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 Registered Smart Memory Kit P05592-B21

 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2666

HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 Registered Smart P19045-B21

 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933