نمایش 1–8 از 12 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

Intel Xeon-Silver 4108 (1.8GHz 8-core 85W)

90,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری :1.80 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :11MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Silver 4110 (2.1GHz 8-core 85W)

900,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :11MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Silver 4112 (2.6GHz 4-core 85W)

170,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 4cores
 • فرکانس کاری :2.60 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :8.25MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Silver 4114 (2.2GHz 10-core 85W)

120,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 10cores
 • فرکانس کاری :2.20 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :13.75MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Silver 4116 (2.1GHz 12-core 85W)

95,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 12cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :16.50MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz 8-core 85W)

80,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :11MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Silver 4210 (2.2GHz 10-core 85W)

95,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 10cores
 • فرکانس کاری :2.20 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :13.75MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Silver 4216 (2.1GHz 16-core 100W)

290,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :22MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6