نمایش 1–8 از 65 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

Intel Xeon-Gold 5115 (2.4GHz 10-core 85W)

350,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 10cores
 • فرکانس کاری :2.40 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :13.75MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Gold 5117 (2.0GHz 14-core 105W)

360,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 14cores
 • فرکانس کاری :2.00 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :19.25MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Gold 5118 (2.3GHz 12-core 105W)

350,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 12cores
 • فرکانس کاری :2.30 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :16.50MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Gold 5120 (2.2GHz 14-core 105W)

350,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 14cores
 • فرکانس کاری :2.20 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :19.25MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Gold 5122 (3.6GHz 4-core 105W)

35,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 4cores
 • فرکانس کاری :3.60 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :16.50MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Gold 6128 (3.4GHz 6-core 115W)

 • تعداد هسته : 6cores
 • فرکانس کاری :3.40 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :19.25MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Gold 6130 (2.1GHz 16-core 120W)

2,500,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :22MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

Intel Xeon-Gold 6130 (2.1GHz 16-core 120W)

250,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :22MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6